Alte site-uri LUKOIL

Close
PREZENTA GLOBALA
 

GAMA DE
ULEIURI

Alegeti tipul de vehicul

APROBAT DE CEL PUTIN300PRODUCATORI

Cei mai importanti producatori din lume se bazeaza pe uleiurile noastre

Click aici
pentru lista completa a aprobarilor

Condițiile și modalitatea de desfășurare a licitației

1. Condițiile și modalitatea de desfasurare a licitației cu o singură etapă, cu licitare privind obiectul licitației

1.1. În ziua ședinței de deschidere a documentației de licitatie secretarul Comisiei de licitație finalizeaza înregistrarea ofertelor de licitație în Registru, depunând semnatura sa pe rândul următor celui unde sunt menționate datele aferente ultimei oferte de licitație.

Ofertele de licitație înregistrate și Registrul sunt aduse la locul desfășurării ședințelor de licitație, la sediul Organizatorului licitației.

1.2. Participarea la ședințele de licitație a reprezentanților ofertanților înregistrați, cărora li s-au acordat drepturile de introducere a modificarilor în ofertele de licitație, este obligatorie.

1.3. Înainte de începerea ședinței de licitație, persoana care conduce ședința anunță: data și ora curente, denumirea obiectului și scopul licitației, tipul licitației și denumirea ofertanților înregistrați prezenți.

1.4. nainte de deschiderea plicurilor cu ofertele de licitație, persoana care conduce ședințele de licitație, reprezentanții ofertanților înregistrați și membrii Comisiei de licitație prezenți verifică integritatea acestora.

1.5. În momentul deschiderii plicurilor, persoana care conduce ședința anunță prețul ofertei de licitație a fiecarui ofertant înregistrat, după care propune reprezentanților ofertanților înregistrați să analizeze posibilitatea diminuării prețului ofertelor. Prețurile noi ale ofertelor sunt anunțate de reprezentanții ofertanților inregistrați, în prezența tuturor persoanelor participante la procedura de licitație. Ordinea anunțării prețurilor noi ale ofertelor de licitație se stabileste prin tragere la sorți.

1.6. Negocierile privind diminuarea prețului se desfasoară până în momentul în care unul dintre reprezentanții ofertanților înregistrați anuntă că prețul propus de el este final. Apoi, persoana care conduce ședința anuntă o pauza scurta (10 – 15 minute), perioadă în care reprezentanților ofertanților înregistrați li se propune să elaboreze o noua «Foaie de titlu a ofertei de licitație» conform punctului 16 din «Instrucțiunile pentru ofertanți». În acest caz, reprezentanților ofertanților înregistrați li se atrage atenția că, în cadrul elaborării foii de tiltu, poate fi introdus prețul – sub ultimul preț anunțat. După expirarea pauzei, foile de titlu se predau persoanei care conduce sedința, care dă citire prețurilor ofertelor menționate de reprezentanții ofertanților inregistrați și anunță încheierea ședinței.

1.7. Pe langă preț, în funcție de caracterul mărfurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate, obiectul ședinței îl pot constitui:

- termenul realizării livrării mărfurilor, lucrărilor și serviciilor;

- modul de decontare conform contractului.

2. Condițiile și modalitatea desfășurării licitației cu doua etape:

2.1. În ziua desfășurării licitației, secretarul Comisiei de licitație finalizează înregistrarea ofertelor de licitație în Registru, depunând semnatura sa pe rândul următor celui unde sunt scrise datele înregistrate aferente ultimei oferte de licitație.

Ofertele de licitație înregistrate și Registrul sunt aduse la locul desfășurării ședințelor de licitație, la sediul Organizatorului licitației.

2.2. Participarea în cadrul primei etape a licitației cu doua etape a reprezentanților ofertanților înregistrați, cărora li s-au acordat drepturile de introducere a modificarilor în ofertele de licitație, nu este obligatorie.

2.3. Înainte de începerea primei etape a licitatiei, persoana care conduce ședința anuntă: data și ora curente, denumirea obiectului și obiectivului licitației, tipul licitației, funcțiile si numele reprezentanților ofertanților înregistrați, dacă acestia sunt prezenți.

2.4. Înainte de deschiderea plicurilor cu ofertele de licitație, persoana care conduce prima etapă a licitației, membrii comisiei de licitație prezenți și reprezentanții ofertanților înregistrați verifică integritatea acestora.

2.5. În cadrul primei etape a licitației cu doua etape se deschid următoarele plicuri: plicul exterior și cel interior, care contine partea tehnică a ofertelor de licitație. La deschiderea plicurilor, membrii Comisiei de licitație prezenți verifică conformitatea formală a ofertelor de licitație prezentate cu cerințele documentației de licitație (caracterul complet al documentației).

2.6. Persoana care conduce prima etapă anuntă data și ora desfășurării etapei a doua a licitației cu două etape, care au fost avizate în prealabil de Organizatorul licitației.

2.7. Organizatorul licitației, până la data desfășurării celei de-a doua etape a licitației, asigură evaluarea părții tehnice a ofertelor de licitație.