LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.
LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Conducere

Reprezentanții din echipa de management LUKOIL Lubricants acționează ȋn conformitate cu Codul de etică și conduită ȋn afaceri al grupului LUKOIL, analizând consecințele și rezultatele fiecărei acțiuni ȋn relația cu partenerii de afacerii, clienții, angajații, autoritățile publice, autoritățile de mediu, aderând la același set de valori comune: eficiență, bunăstarea angajaților, respectul față de mediu, responsabilitatea socială, parteneriatul durabil, moralitate ȋn sens larg și ghidandu-se dupa motto-ul „Always moving forward!”

OLEG TOLOCHKO

DIRECTOR GENERAL AL LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE

Nᾰscut in : 1969

Studii:

1986 – 1991- Universitatea de Stat din Saint-Petersburg. Specialitatea: Inginer Hidrograf.

Cursuri de perfecționare:

1997 – 1998

-„Pathways Training & Consultancy Ltd.", Moscova -tehnici de intervievare; managementul resurselor

umane

- „Alfa Laval Thermal AB", Suedia, Organizarea Serviciului Resurse Umane al Grupului Tetra Laval

-sarcini, funcții, fișa postului, instrumente pentru gestionarea resurselor umane, bugetare, cultura

corporativă 

- „Alfa Laval Thermal AB", Suedia, SST -Instrumente de selecție (metode, teste și principii pentru

selectarea candidaților la posturile Grupului Tetra Lava)

- „Praedex Europe SA", Elveția -seminar de instruire și certificare pentru utilizarea Sistemului de Evaluare Predictivă оn cadrul procesului de recrutare

- „Alfa Laval AB", Danemarca -Planificarea carierei, evaluare, cultura corporativă, misiunea si viziunea Companiei

1999 - „Pathways Training & Consultancy Ltd.", Moscova (Teambuilding)

2001 - „CBSD", Moscova -Finanțe pentru manageri din alte domenii decat cel financiar

2002 - „CBSD", Moscova -Analiza financiară, bugetare și planificare în cadrul organizației

2003 - „Credex 2003", Moscova -Managementul creditelor, factoring

2013 - Dinamica negocierii, Moscova, „Ingemar Dierickx"

Experiența profesională:

-1996 -2000 - "Tetra Laval Group"- lider mondial în domeniul echipamentelor termice ṣi de rᾰcire, companie cu capital 100 suedez; Korolev, Moscova.

Ỉn calitate de Director de Resurse Umane, a creat structura departamentului de resurse umane ṣi a reprezentat compania ỉn relaṭia cu Autoritᾰṭile Statului.

2000-2006- "Trinity Automotive Group", Moscova, "Trinity Motors" -Dealerul Oficial al General Motors pentru brandurile: Cadillac, Opel, Chevrolet, Hummer.

A avansat, rapid, din poziṭia de Director de Resurse Umane ỉn cea de Director General. A pus, cu succes, bazele distribuṭiei de piese de schimb auto (conceptul shop-in-shop, organizarea livrᾰrii cᾰtre sute de service-uri din Moscova). A dat dovada de abilitᾰṭi organizatorice, de coordonare ṣi planificare ỉn domenii multiple (management general, financiar, vᾶnzᾰri ṣi marketing, recrutare, dezvoltarea reṭelei de clienṭi, logisticᾰ, participarea la licitaṭii de stat pe care le-a cᾶṣtigat), implicᾶndu-se de la stadiul incipient al planului de afaceri pᾶnᾰ la etapa de evaluare ṣi reconstrucṭie a reṭelei de dealeri.

A coordonat distribuṭia produselor Yamaha si Mercury ỉn Rusia, clᾰdind noua structurᾰ a business-ului, fiind capabil sᾰ menṭinᾰ rezultatele Companiei cu trend pozitiv chiar ṣi ỉn contextul crizei la nivel de management, reuṣind sᾰ extindᾰ zona de exclusivitate ṣi sᾰ realizeze targetul impus de cᾰtre Acṭionariat.

-2006 -2014 –"ROSGOSSTRAKH Group" – Asociaṭia Auto din Rusia

ZAO «AVTOASSISTANCE» Furnizor federal de asistență rutieră pentru conducătorii auto din Rusia, CSI și Europa - Moscova. (~400 angajați; activitate în cele mai mari 18 orașe din Rusia)

Principalii clienti in Russia: Mercedes, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Renault & Nissan Group, Jaguar Land Rover, Porsche, etc

In calitate de Director General, membru al Consiliului de Administrație, si-a perfecṭionat tehnicile practicate la nivel de top management ṣi a dobandit noi cunostinte prin ỉnființarea Sistemului de Management al Calității оn cadrul Companiei și obținerea certificatului ISO 9001 оn 2011. S-a implicat activ ỉn crearea Alianței companiilor multinaționale.

In 2015 a ṣi-a inceput activitatea la cadrul "LLK-International" (Companie din domeniul Lubrifianṭilor, parte a "Grupului LUKOIL").

Ca Manager al Departamentului OEM, a creat Planul OEM pentru domeniile Automotive si Industrial, a extins, considerabil reṭeaua de parteneriate OEM de tip first fill si Service Fill, inclusiv prin participarea la crearea de noi produse.

Oleg Tolochko este, ỉn prezent, Director General al "LUKOIL Lubricants Europe Gmbh" si al "LUKOIL Lubricants East Europe", avấnd misiunea dezvoltᾰrii unei puteri Pan-Europene, lider in domeniul producṭiei ṣi comercializᾰrii de lubrifianṭi.