LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.
LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Laborator

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL dispune de un laborator propriu, dotat cu echipamente de măsurare și ȋncercare de ultimă generație. In cadrul Laboratorului sunt aplicate  cele mai noi metode de analiză  specifice uleiurilor lubrifiante aplicate de către personalul ȋnalt calificat pentru a efectua  analize, a evalua rezultatele și a valida rapoartele de ȋncercări.

Laboratorul Lubrifianți funcționează ȋntr-un sistem de management al calitătii dezvoltat ȋn conformitate cu cerințele standardului european EN ISO/IEC 17025:2005 și deține Certificatul de Acreditare numărul LI 1200 de la 03.12. 2018 emis de RENAR — Organismul National de Acreditare din Romania.  

Laboratorul funcționează ȋntr-un sistem integrat de management Calitate — Mediu — Sănătate și Securitate Ocupațională, sistem implementat la nivelul organizației LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE, respectând cerințele standardelor internaționale ISO 9001,  ISO 14001, OHSAS 18001.

Laboratorul LUKOIL Lubricants East Europe deține, de asemenea:

  • Autorizare AFER (Autoritatea Feroviară Română) — pentru analiza produselor livrate către Compania Feroviară Româna;

  • Autorizare RAR-OCP (Registrul Auto Roman — Organismul de Certificare a Produselor) — pentru analiza produselor LUKOIL Lubricants East Europe sau ale terților, ȋn vederea certificării acestora de către RAR-OCP.

  • Servicii Laborator