LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.
LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Termeni ṣi condiṭii

  • Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal LLEE
  • Politica de Cookies

Folosirea/navigarea pe site-ul www.lukoil-lubricants.ro (denumit în continuare „Site") de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. ('COMPANIA").

Drepturi de autor si Limitarea Raspunderii

Toate drepturile rezervate. Informaṭiile nu pot fi reproduse, stocate sau transmise fără acordul scris al COMPANIEI. Deși se iau toate măsurile pentru a asigura exactitatea și exhaustivitatea informaṭiilor, nu poate fi acceptată nicio răspundere in afara  de cea care nu  poate fi exclusă prin lege pentru pagube sau pierderi cauzate de erori sau omisiuni din informațiile furnizate.

Site-ul ṣi conṭinutul sunt proprietatea COMPANIEI. Anumite informaṭii din cadrul site-ului sunt furnizate de cᾰtre terṭi, ỉn numele nostru. COMPANIA a luat mᾰsurile necesare pentru asigurarea unui conṭinut actualizat ṣi corect. Ỉn cazul informaṭiei datate, COMPANIA a luat mᾰsurile necesare pentru a se asigura cᾰ data este corectᾰ. Totusi, COMPANIA nu garanteazᾶ acurateṭea niciunei informaṭii din cadrul acestui site (cu referire, inclusiv, la informaṭiile puse la dispoziṭie de cᾰtre terṭi in  numele sᾰu) neasumandu-ṣi actualizarea ṣi sau corectarea periodicᾰ.

COMPANIA, în numele sau și a filialelor sale, afiliaților, directorilor și angajaților, își declină expres răspunderea pentru orice inexactitate sau omisiuniune de pe acest site. COMPANIA, în nume propriu și ỉn numele filialelor, administratorilor și angajații săi, nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierderi directe sau indirecte sau daune de orice fel care rezultă din accesarea sau utilizarea acestui site sau orice informații conținute pe acesta sau legate de acesta, inclusiv legate de deciziile  de investiții.

Informațiile conținute pe acest site sunt furnizate doar  în scop informativ și nu trebuie sᾰ fie percepute ca ỉndemnuri de a se implica în activități de investiții. Informațiile furnizate nu ar trebui să determine luarea unei decizii de investiții.

Performanța trecută a Companiei sau a oricărei alte companii la care se face referire pe acest site web nu poate fi invocată ca indicator pentru performanța sa viitoare.