LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.
LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Responsabilitate socialᾶ

 

 

 

 

 

 

 

Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate Ocupațională implementat la nivelul societății ȋn conformitate cu SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008 reprezintă o prioritate și un factor determinant pentru dezvoltarea durabilă.

Aplicarea acestor politici și programe contribuie la atingerea următoarelor obiective: 

  • satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și ale altor părți interesate, prin onorarea tuturor comenzilor la termenele solicitate și fără reclamații referitoare la calitatea produselor;

  • ȋmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management Integrat (Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională), prin efectuarea auditurilor (interne sau externe) și identificarea zonelor critice;

  • prevenirea poluării mediului, prin aplicarea ȋn producție a unor tehnologii ,,prietenoase cu mediul”;

  • prevenirea riscurilor de accidentare ȋn muncă și de ȋmbolnăvire profesională a lucrătorilor;

  • asigurarea conștientizării, instruirii și motivarea salariaților pentru crearea unei autentice culturi organizaționale;

  • asigurarea  unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii și clienții orientați către Managementul performant de Calitate, Mediu și Securitate și Sănătate Ocupaționale, prin selectarea acelor furnizori care ȋndeplinesc cerințele conform cu prevederile regulamentului intern/procedurii interne de selectare a furnizorilor.

 

 

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE este desemnată ca Reprezentant Unic (Only Representative) al Companiei LUKOIL pe domeniul de activitate al fabricației/importului ȋn Uniunea Europeană, și comercializării și distribuției uleiurilor de bază și uleiurilor finite. 

In aceasta calitate, LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE a ȋnregistrat 26 de substanțe ȋn 2010 și 2013, ȋn conformitate cu  cerințele Regulamentului 1907/2006 al CE-REACH.

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE a emis Fișe cu Date de Securitate pentru aceste substanțe, conform Regulamentului 1907/2006 CE-REACH si Regulamentului CLP (CE) nr. 1272/2008.